Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Zeszyt lekturowy Język polski 6

Zeszyt lekturowy Język polski 6. Szkoła podstawowa

Zeszyt lekturowy to wsparcie w nauce języka polskiego.W formie kart pracy powstało opracowania lektur zawierających kilkanaście poleceń, które dotyczą najważniejszych aspektów danego tekstu. Każde omówienie powstało według podobnego schematu: polecenia wprowadzające, analiza elementów świata przedstawionego, ćwiczenia podsumowujące.

Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany w szkole albo podczas samodzielnej pracy uczniów (np. w domu). Opracowania stanowią kompletną analizę poszczególnych tekstów kultury i można je podzielić na jednostki lekcyjne. Zeszyt lektur jest tak przygotowany, że pozostawia pewną dowolność w pracy nauczyciela. Może on dowolnie przekształcać zaproponowany materiał – pomijać  polecenia lub uzupełniać je własnymi pomysłami.

Zeszyt lekturowy dla klasy 6 zawiera omówienie 13 lektur, takich jak:

W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza,
Szatan z siódmej klasy K. Makuszyńskiego,
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi R. Kosika,
Ania z Zielonego Wzgórza L.M. Montgomery,
Hobbit, czyli tam i z powrotem J.R.R. Tolkiena,
Narodziny świata J. Parandowskiego,
Biblia:
Świat stworzony przez Boga,
Przypowieść o siewcy,
Przypowieść o pannach roztropnych,
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie,
Przypowieść o talentach,
Pan Tadeusz A. Mickiewicza (fragmenty Polowanie, Koncert Wojskiego),
Rota M. Konopnickiej.

Poszczególne opracowania lektur zostały przygotowane w formie kart pracy zawierających kilkanaście poleceń, które dotyczą najważniejszych aspektów danego tekstu. Każde omówienie powstało według podobnego schematu: polecenia wprowadzające, analiza elementów świata przedstawionego, ćwiczenia podsumowujące. Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany albo podczas samodzielnej pracy uczniów (np. w domu), albo na lekcji pod kierunkiem nauczyciela. Opracowania stanowią kompletną analizę poszczególnych tekstów kultury i można je podzielić na jednostki lekcyjne. Nauczyciel może też dowolnie przekształcać zaproponowany materiał – pomijać pewne polecenia lub uzupełniać je własnymi pomysłami.


Wydawnictwo: WSIP
Jeżeli chcesz kupić Zeszyt lekturowy Język polski 6 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/zeszyt-lekturowy-jezyk-polski-6-isbn-9788302181078/533318