Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Urządzenia i systemy mechatroniczne Podręcznik technikum cz.1

Urządzenia i systemy mechatroniczne Podręcznik technikum cz.1

Kategorie:

Urządzenia i systemy mechatroniczne to pierwszy na polskim rynku wydawniczym
podręcznik zgodny z podstawą programową dla zawodu technik mechatronik.
Przeznaczony jest do nauczania w następujących typach szkół: czteroletnim
technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym, dwuletniej szkole policealnej
i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego o profilu mechatronicznym.
Książka powinna zainteresować również studentów szkół wyższych
studiujących na wydziale mechatroniki oraz inżynierów i kadrę techniczną
firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń
i systemów mechatronicznych, ich sprzedażą i serwisem. Ze względu
na szeroki zakres materiału podręcznik został podzielony na dwie
części z zachowaniem kolejności rozdziałów odpowiadającej
działom tematycznym podstawy programowej.

Część pierwsza obejmuje cztery rozdziały dotyczące:

  • Sterowania i napędu elektrycznego;
  • Sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego;
  • Sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego;
  • Sterowników programowalnych.

Część druga obejmuje pięć rozdziałów dotyczących:

  • sensoryki;
  • manipulatorów i robotów przemysłowych;
  • techniki regulacji i procesów;
  • telekomunikacji informacyjnej;
  • zasad projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy
z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa – Lehrmittel, specjalizującym
się w przygotowaniu nowoczesnych podręczników szkolnych. Podręcznik
ma atrakcyjną szatę graficzną ułatwiającą przyswajanie
prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

Opracowali go pracownicy naukowi Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Materiały dodatkowe dla nauczyciela: Jeśli pracujesz z tym podręcznikiem, skorzystaj z materiału pomocniczego (ilustracje z książki) dostępnego w naszym klubie nauczyciela.

Jeżeli chcesz kupić Urządzenia i systemy mechatroniczne Podręcznik technikum cz.1 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/urzadzenia-i-systemy-mechatroniczne-podrecznik-technikum-cz-1-isbn-9788302147319/140719