Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Świat chemii podręcznik klasa 2 gimnazjum

Świat chemii podręcznik klasa 2 gimnazjum

Kategorie:

Podręcznik składa się z trzech części. Część
pierwsza dotyczy podstaw chemii, opisuje budowę materii i jej rodzaje, oddziaływania,
których efektem są wiązania i reakcje chemiczne. Druga obejmuje działy
programowe dotyczące gazów i ich mieszanin, wody i roztworów wodnych, kwasów
i zasad oraz soli. Trzecia opisuje budowę węglowodorów i związków
o znaczeniu biologicznym. Aby w pełni realizować nową podstawę
programową, podręcznik wskazuje możliwości pozyskiwania dodatkowej
wiedzy, proponuje doświadczenia, które pozwalają kształcić umiejętności
praktyczne. Jest tak skonstruowany, aby w jasny i czytelny sposób pozwalał
na realizację 3 celów ogólnych zawartych w podstawie programowej, dotyczących:

• pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji;

rozumienia i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów;
• opanowania czynności praktycznych.
Jest napisany przystępnym
językiem, w formie pytań i odpowiedzi, co umożliwia samodzielną
pracę i lepsze zrozumienie omawianych treści. Część właściwa
zawiera treści nauczania bogato ilustrowane schematami i zdjęciami eksperymentów
chemicznych. Treści podano w formie pytań i odpowiedzi, co ma prowokować
ucznia do dostrzegania i rozumienia otaczającego świata. W podręczniku
zwrócono uwagę na powiązanie omawianych treści z innymi przedmiotami
nauczania oraz ze zdobytymi już umiejętnościami i wiadomościami
na lekcjach przyrody i wcześniejszych lekcjach chemii.
Druga część
podręcznika, dotycząca substancji chemicznych obecnych w atmosferze, hydrosferze
i litosferze, obejmuje następujące rozdziały:
1. Gazy
2. Woda i roztwory wodne
3. Kwasy i zasady
4. Sole

Jeżeli chcesz kupić Świat chemii podręcznik klasa 2 gimnazjum w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/swiat-chemii-podrecznik-klasa-2-gimnazjum-isbn-9788360793497/303440