Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji

Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji

Kategorie:

Prezentowana praca zbiorowa przygotowana do druku przez Ewę Kantowicz i Annę
Leszczyńską-Rejchert jest - jak czytamy we Wstępie - monografią
stanowiącą 'egzemplifikację badań teoretyczno-empirycznych
nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii,
pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów
społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej
mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś
odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie
obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja),
choć są przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie,
posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce
Czytelnika prezentowaną monografię mamy nadzieję, że zainteresuje
ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie
ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych
w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów'.
Na oryginalność, a zarazem i na znaczenie książki wskazuje
jej Recenzentka - dr hab. Małgorzata Orłowska, Profesor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, która akcentuje, że podjęto w niej '...ciekawy
i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów
w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej.
Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej
reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy
- zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej,
którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda,
tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie
możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych
procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd
chwała Redaktorom, jak i Autorom za podjęcie się tego problemu'

Jeżeli chcesz kupić Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/stereotypy-w-pedagogice-pracy-socjalnej-i-resocjalizacji-isbn-9788363955076/181013