Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Religia kl. 4 technikum - Za progiem nadziei - Podręcznik 2022

Podre?cznik do religii dla klasy IV pie?cioletniego technikum Za progiem nadziei o nr AZ-43-01/12-KI-2/14 z dnia 01.09.2014

Obejmuje 60 tematów zgrupowanych w pie?ciu rozdziałach.

  • Tematyka katechez wyznaczona jest przez stawiane przez młodych pytania dotycza?ce praw dziwos´ci Boz˙ego objawienia i włas´ciwego rozumienia biblijnych tres´ci oraz ich aktualnos´ci w dzisiejszym s´wiecie.
  • Katechezy zache?caja? do poszukiwania odpowiedzi na nurtuja?ce młodziez˙ waz˙ne pytania.
  • Młodzi znajda? odpowiedzi w z˙ywym Słowie, wypowiedzianym przez Boga i głoszonym przez wieki w Kos´ciele, oraz w s´wiadectwie chrzes´cijan, których wiara, nadzieja i miłos´c´ prowadza? ba?dz´ juz˙ doprowadziły do pełni szcze?s´cia, do s´wie?tos´ci.
Jeżeli chcesz kupić Religia kl. 4 technikum - Za progiem nadziei - Podręcznik 2022 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/religia-kl-4-technikum---za-progiem-nadziei---podrecznik-2022-isbn-9788381447171/1412551