Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Religia kl. 4 liceum i technikum - W bogactwie miłości - Podręcznik 2022

Podre?cznik do religii dla klasy IV liceum i czteroletniego technikum „W bogactwie miłos´ci” o nr AZ-43-03/12-KI-1/14 z dnia 09.07.2014

  • Obejmuje 48 tematów zgrupowanych w czterech rozdziałach.
  • Tematyka wkracza w rodza?ce sie? u młodych, w tej grupie wie­kowej, uczucia: te?sknote? za sympatia?, przyjaz´nia?, miłos´cia?. Jest to okres burzliwy i trudny ze wzgle?du na zwie?kszona? młodzien´cza? wraz˙liwos´c´.
  • Przekazywane tres´ci słuz˙a? ukazaniu chrzes´cijan´skiej wizji człowieka, który nie jest i nie moz˙e byc´ poddany s´lepym siłom uczuc´ i zmysłów. W chrzes´cijan´skim uje?ciu człowiek rodzi sie? w rodzinie, w niej sie? wychowuje i przygotowuje do z˙ycia oraz do załoz˙enia własnej rodziny, na fundamencie szczerej, prawdziwej miłos´ci, stanowia?cej podstawowa? wartos´c´ kaz˙dego małz˙en´stwa i rodziny.
Jeżeli chcesz kupić Religia kl. 4 liceum i technikum - W bogactwie miłości - Podręcznik 2022 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/religia-kl-4-liceum-i-technikum---w-bogactwie-milosci---podrecznik-2022-isbn-9788381447164/1412556