Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Rachunkowość Handlowa Część 2 Stan prawny na 1 września 2017 roku

Rachunkowość Handlowa Część 2 Stan prawny na 1 września 2017 roku

Kategorie:

W publikacji „Rachunkowość handlowa. Część II'przedstawiono pojęcie i klasyfikację środków trwałych oraz sposób ich wyceny. Omówiono także metodę liniowa, degresywna,i jednorazowa amortyzację dla składników o niskiej jednostkowej wartości poczatkowej oraz ewidencję podstawowych zmian w stanie i wartości aktywów trawłych na kontach księgi głównej i na kontach ksiag pomocniczych. W opracowaniu ujęto rodzeje i formy obrotu towarowego, ewidencję obrotu towarowego w hurcie i w jednostkach handlu detalicznego. Omówiono dokumentację związaną z tym obrotem, rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7 oraz sposoby ustalania cen i marż. Podręcznik zawiera istotę i tryb przeprowadzania inwentaryzacji oraz ewidencję rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Scharakteryzowano koszty, układy ich gromadzenia, ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołów 4 i 5, zaprezentowano metodę statystyczna i księgowa ustalania wyniku finansowego, zasady jego rozliczenia oraz przedstawiono rachunek zysków i strat.Ponadto zamieszczono w podręczniku zagadnienia dostyczace analizy ekonomicznej i wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II Rachunkowości handlowej sa dwa testy samodzielnej kontroli. Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22.3(Prowadzenie działalności handlowej) i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

Jeżeli chcesz kupić Rachunkowość Handlowa Część 2 Stan prawny na 1 września 2017 roku w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/rachunkowosc-handlowa-czesc-2-stan-prawny-na-1-wrzesnia-2017-roku-isbn-9788360045534/506496