Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Przyroda klasa 4 Szkoły podstawowej podręcznik

Doboru materiału do podręczników z przyrody dokonano tak,
aby zrealizować zasadę poznania „od szczegółu do ogółu”.

Najpierw uczeń poznaje bliskie mu zjawiska, zachodzące w jego otoczeniu,
takie które może obserwować bezpośrednio, poznać własnymi
zmysłami. Kolejnym etapem jest poznanie przykładów innych środowisk,
zjawisk i zależności niedostępnych bezpośredniemu oglądowi.
Suma tych doświadczeń powinna umożliwić uczniowi podjęcie
próby sformułowania uogólnień i wniosków. Integracja treści
nauczania odbywa się głównie poprzez wykorzystanie zdobywanych przez
ucznia doświadczeń i konsekwentny rozwój umiejętności poznawania
przyrody. W programie uwzględniono zasadę stopniowania trudności.
W klasie czwartej cele i wynikające z nich zadania dydaktyczne
polegają na zdobywaniu przez ucznia umiejętności obserwacji,
na przykładzie najbliższego otoczenia. W klasie piątej
uczeń poznaje większy krąg zjawisk przyrody: krajobrazy Polski i ekosystemy
charakterystyczne dla naszego kraju. Będzie miał także okazję
zastosowania wiedzy o budowie materii i zjawisk fizycznych do interpretacji
przemian zachodzących w otaczającym go świecie. W klasie
szóstej rozszerzono spojrzenie ucznia na przyrodę całej Ziemi i głębszą
niż w klasach czwartej i piątej analizę zjawisk.

Jeżeli chcesz kupić Przyroda klasa 4 Szkoły podstawowej podręcznik w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/przyroda-klasa-4-szkoly-podstawowej-podrecznik-isbn-9788386446681/303084