Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Przemiany celów kształcenia

Na strukturę książki Violetty Rodek, Ewy Szadzińskiej i Iwony
Wendreńskiej pt. Przemiany celów kształcenia składają się
dwie części. Pierwsza została zatytułowana 'Problematyka celów
kształcenia w świetle literatury przedmiotu' i obejmuje dwa rozdziały:
1) 'Historyczne uwarunkowania stanowienia celów kształcenia w dydaktyce na
przykładzie Drugiej Rzeczypospolitej' oraz 2) 'Współczesne podstawy
stanowienia celów kształcenia'. Część druga pt. 'Podmiotowy
aspekt celów kształcenia - studium empiryczne' zawiera trzy rozdziały:
1) 'Cele podmiotowe w procesie kształcenia', 2) 'Cele autoedukacyjne studentów',
3) 'Cele szkoły specjalnej jako organizacji uczącej się'. Jak piszą
Autorki we Wstępie swojej książki, ich zamiarem 'było: - syntetyczne
przedstawienie wiedzy o celach kształcenia oraz ukazanie idei przenikających
z przeszłości do teraźniejszości i w przyszłość.
Autorki podzielają bowiem zdanie współczesnych badaczy przeszłości
edukacyjnej, że badania z tego zakresu umożliwiają m.in. wykazanie
roli niektórych elementów tradycji w zrozumieniu współczesnej teorii i praktyki
dydaktycznej oraz przemian dokonujących się w systemie edukacji; - określenie
modeli stanowienia celów kształcenia w odniesieniu do podmiotowości,
autoedukacji i praktyki uczenia się w szkole; - rozpoznanie wybranych obszarów
praktyki edukacyjnej dla określenia jakości kształcenia oraz oceny
możliwości wprowadzania zmian w zdobywaniu wiedzy o celach kształcenia'.
Autorki adresują książkę głównie do studentów kierunków
nauczycielskich i pedagogicznych oraz nauczycieli akademickich i praktyków - metodyków
przygotowujących ich do działania pedagogicznego. Wydaje się bowiem,
że w dobie nowej organizacji studiów, powiązanej z gwałtownymi
przemianami we wszystkich sferach życia społecznego, gospodarczego i
kulturalnego, edukacja nie może być ukierunkowana na adaptację
do tego, co istnieje, lecz powinna być zorientowana na wprowadzanie zmian.
Dlatego też książkę należy polecić również
wszystkim nauczycielom dbającym o swój rozwój zawodowy. Polecana tu praca
zapewne zainteresuje także dydaktyków - badaczy procesu kształcenia
dostarczając materiałów do porównań oraz inspirując do kolejnych
eksploracji.

Jeżeli chcesz kupić Przemiany celów kształcenia w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/przemiany-celow-ksztalcenia-isbn-9788389163981/298902