Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Prawo pracy Zbiór przepisów

Stan prawny na 1.04.2015 r. OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWA Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1 kwietnia 2015 r. - ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) 1 września 2018 r. - ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) USTAWA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY: nowy tekst jednolity USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY: nowy tekst jednolity 31 marca 2015 r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) USTAWA O SZCZEGóLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKóW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKóW: nowy tekst jednolity USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 1 marca 2015 r. - ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) 18 listopada 2015 r. - ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218) 1 października 2016 r. - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: nowy tekst jednolity USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORóW ZBIOROWYCH: nowy tekst jednolity

Jeżeli chcesz kupić Prawo pracy Zbiór przepisów w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/prawo-pracy-zbior-przepisow-isbn-9788326482359/333729