Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Praktyczny słwonik polsko-niemiecki, niemiecko-polski

Praktyczny słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski to publikacja nowoczesna,
odpowiadająca najwyższym standardom słowników dwuję zycznych.
Starannie przygotowany dobór haseł zawiera słownictwo związane z
ważnymi dziedzinami XXI wieku (Internetem, ekologią, ekon omią czy
socjologią), słownictwo potoczne z przykładami użycia, a także
wiele nazw własnych, idiomów, skrótowców. Notki kulturowe po święcone
ważnym zjawiskom kultury niemieckiej pozwalają lepiej poznać jej
świat.

Wielu cennych informacji dostarczają obszerne suplementy. Znajdują
się tam rozdziały poświęcone komunikacji mówionej i pisemnej,
jak również tabele czasowników, liczebników oraz wag, miar i walut czy sposób
podawania daty i godziny w języku niemieckim.
Nowoczesny i wszechstronny
słownik został opracowany w ten sposób, aby ułatwiać i doskonalić
praktyczne posługiwanie się językiem ni emieckim.
- 40 000 słów
i wyrażeń (m.in. zwroty i frazy, nazwy własne, skrótowce)
-
50 000 tłumaczeń
- bogate i aktualne słownictwo związane
z ważnymi dziedzinami XXI wieku (Internet, ekologia, ekonomia czy socjologia)
-
słownictwo potoczne z przykładami użycia
- encyklopedyczne notki
pozwalające poznać i zrozumieć kulturę niemiecką
Obszerny
suplement zawiera wiele praktycznych informacji:
- podstawy komunikacji mówionej
i pisemnej
- tabele liczebników, walut, miar, wag
- zasady określania
czasu
- tabele odmian czasowników niemieckich
- zasady wymowy i literowania
słów

Jeżeli chcesz kupić Praktyczny słwonik polsko-niemiecki, niemiecko-polski w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/praktyczny-slwonik-polsko-niemiecki-niemiecko-polski-isbn-9788389771629/263975