Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia

Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia

Kategorie:

Książka zawiera 250 ćwiczeń z finansów publicznych, różnorodnych pod względem treści, formy i stopnia trudności. Układ zbioru ćwiczeń jest dokładnie dostosowany do treści i układu podręcznika Podstawy finansów publicznych i – podobnie jak podręcznik – składa się z czterech rozdziałów:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych
2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
3. Jednostki sektora finansów publicznych
4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

Zbiór ćwiczeń jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych zdobywających zawód technika administracji, którzy przygotowują się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.01 (lub AU.68).

Z książki mogą korzystać również studenci kierunków związanych z prawem, administracją i finansami oraz osoby zatrudnione w administracji publicznej.

Ćwiczenia zostały skonstruowane tak, aby – oprócz poznawania i utrwalania materiału – wspomagały zdobywanie ważnych i przydatnych umiejętności, takich jak wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji czy analizowanie i sporządzanie dokumentów.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty książka stanowi materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i nie są wpisywane do żadnych urzędowych wykazów. O ich wykorzystaniu przy realizacji programu nauczania decyduje nauczyciel, a dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym.

Zbiór ćwiczeń nie zawiera rozwiązań. Rozwiązania wysyłamy w formie elektronicznej tylko nauczycielom. Informacje o tym, w jaki sposób można otrzymać odpowiedzi do ćwiczeń i inne materiały dodatkowe, znajdują się na tej stronie.

Książka zawiera:

  • 250 ćwiczeń
  • 107 stron formatu B5
Jeżeli chcesz kupić Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/podstawy-finansow-publicznych-cwiczenia-isbn-9788377351307/1370326