Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony z Online Practice

Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony z Online Practice

Kategorie:

Nr akceptacji MEN: 688/2/2014

Nowy sposób przygotowania do  matury:
Gruntowne przygotowanie do wszystkich typów zadań maturalnych w podręczniku oraz interaktywna praca domowa

120 stron przygotowujących do matury rozszerzonej;

28 sekcji doskonalących znajomość środków językowych , wraz z objaśnieniami trudniejszych zagadnień gramatycznych i leksykalnych;
14 lekcji poświęconych umiejętności słuchania ;

14 sekcji utrwalających słownictwo , 27 ćwiczeń leksykalnych w pozostałych sekcjach oraz słowniczki tematyczne na końcu każdego rozdziału (Vocabulary Banks);


14 sekcji rozwijających umiejętność czytania ;

14 sekcji dotyczących maturalnych form wypowiedzi pisemnych ;

14 przykładowych zestawów zadań do części ustnej egzaminu oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia w każdym rozdziale;

3 strony zwrotów przydatnych podczas egzaminu ustnego (Speaking Bank) oraz wskazówek dotyczących wypowiedzi ustnych (Speaking tips);

14 rozdziałów omawiających 15 tematów maturalnych .

 

Oxford Online Practice na platformie to interaktywne ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, które mają formę zadań zamkniętych lub otwartych. Ćwiczenia są powiązane z zawartością podręcznika, dzięki czemu uczniowie mogą je wykorzystać do utrwalenia materiału i uczyć się w każdym miejscu.

Platforma zapewnia indywidualizację nauczania, zadawanie zadań domowych online, automatyczne sprawdzanie ćwiczeń, monitorowanie postępów uczniów

Jeżeli chcesz kupić Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony z Online Practice w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/oxford-matura-trainer-poziom-rozszerzony-z-online-practice-isbn-9780194407977/546889