Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i ro (PP)

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa 

Klasycznie napisany podręcznik do nauki języka polskiego w oparciu o metodę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu. Napisany chronologicznie z podziałem na lekcje. Rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych. Zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy. Rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, dyskusja wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano polecenia dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).

W podręczniku Oblicza epok dla klasy 2, część 1 znajdują się teksty wczesnego romantyzmu, m.in. wiersze poetów jezior (zakres rozszerzony), Giaur Byrona, Cierpienia młodego Wertera oraz Faust Goethego, opowiadania Edgara Allana Poego (zakres rozszerzony), a także twórczość dwóch największych poetów romantyzmu w Polsce – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
Aby uatrakcyjnić i przybliżyć uczniom postacie dawnej literatury teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury Sopularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art). Wśród takich kontekstów znajdują się również utwory literackie, m.in. Ballady i romanse Broniewskiego, Chciałbym umrzeć z miłości z repertuaru Myslovitz czy Nasz wieszcz Adam autorstwa T. Różewicza.

Podręcznik "Oblicza epok" oferuje wiedzę podstawową i rozszerzoną z zakresu języka polskiego, przygotowuje do egzaminu maturalnego na dwóch poziomach. Jasna i czytelna informacja, analiza dzieł literackich i Sposób, w jaki przedstawione zostały poszczególne etapy rozwoju literatury romantycznej , jasna analiza dzieł literackich pomagają  przyswoić w łatwy sposób wiedzę z epoki.

STRUKTURA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ:

- Tytuł lekcji – zaciekawiający, nawiązujący do omawianego utworu.

- Oś czasu wizualizująca czas powstania dzieła.

- Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w jakich należy utwór odczytywać.

- Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) ułatwiające zapamiętywanie wiadomości.

- Ramki Wiedzieć więcej zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.

- Ramki O twórcy – przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku – wprowadzają dodatkowe informacje biograficzne.

- Tekst – z numeracją wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich), z przypisami.

- Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) wraz z opisami, które wyjaśniają ich powiązania z utworem z epoki, oraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację kontekstu lub stawiającymi problem do dyskusji.

- Ramki Pojęcia kluczowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów.


Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:

- Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów z uzasadnieniem odwołującym się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;

- Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym propozycja odniesienia się uczniów do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; propozycja przedyskutowania problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;

- Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;

- Zadanie projektowe – fakultatywnie w niektórych lekcjach propozycja własnego, uczniowskiego projektu, odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.

- Ćwiczenia w lekcjach językowych.

- Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.


Liczba stron: 328
Wydawnictwo: WSIP
Jeżeli chcesz kupić Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i ro (PP) w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/oblicza-epok-jezyk-polski-podrecznik-liceum-i-technikum-klasa-2-czesc-1-zakres-podstawowy-i-ro-pp--isbn-9788302189722/551567