Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Kl.1 cz.1 (2014) ZPiR Starożytnośc-średniowiecze

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst
– zrozumieć człowieka
dla klasy 1został przygotowany
z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym
w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony
na epoki historycznoliterackie. W ramach epok zastosowano podział na jednostki
lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem
literacko-kulturowym. Duży nacisk położono na interdyscyplinarność
– przy okazji mówienia o literaturze omawiane są też inne teksty
kultury (malarstwo, rzeźba, film, teatr).

Każdy dział rozpoczyna lekcja wprowadzająca w daną epokę
literacką, a kończy lekcja powtórzeniowa. Wykład główny przeplatają
lekcje z tekstami publicystycznymi lub popularnonaukowymi do ćwiczenia umiejętności
wykonywania różnych działań na tekście nieliterackim. Są
one poświęcone zagadnieniom związanym z daną epoką literacką.
Polecenia do tekstów zostały tak skonstruowane, by rozwijać umiejętności
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Całość wzbogacają bloki pozwalające zebrać i usystematyzować
wiedzę (przewodniki po autorach, lekturach, zjawiskach literackich i kulturowych,
treściach z nauki o języku), a także działy „Umiem więcej”
zawierające praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia poszczególnych form
wypowiedzi (interpretacja, rozprawka, wypowiedź ustna itp.) oraz przykładowe
zadania wraz z realizacjami.

Jeżeli chcesz kupić Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Kl.1 cz.1 (2014) ZPiR Starożytnośc-średniowiecze w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/nowe-zrozumiec-tekst-zrozumiec-czlowieka-kl-1-cz-1-2014-zpir-starozytnosc-sredniowiecze-isbn-9788302146848/141183