Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Najpopularniejsze egzaminy językowe - Przewodnik

Książka ta przedstawia opisy wszystkich najważniejszych, zdawanych
w Polsce, egzaminów z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpa ńskiego
i niemieckiego. Opisy te zawierają określenie poziomu egzaminu, wykaz
umiejętności, jakimi zdający powinien się wykazać, cha
rakterystykę części egzaminu badającej konkretną sprawność,
system punktacji, liczbę punktów koniecznych do zaliczenia egzaminu na p oszczególne
oceny, korzyści wynikające z posiadania konkretnego certyfikatu. A korzyści
tych jest wiele: maturzyści zwolnieni są ze zdawania matury na odpowiednim
poziomie, gimnazjaliści mogą uzyskać dodatkowo niemałą
liczbę punktów, która ułatwi im wstęp do wymar zonej szkoły,
studenci uzyskują zaliczenie lektoratów, certyfikaty są niezbędne
przy staraniu się o pracę, przy wyjeździe na stypend ium, przy poszukiwaniu
pracy za granicą. W książce podano również, jak można uzyskać
przykłady egzaminów na poszczególne poziomy, ta k by kandydat mógł spróbować
swoich sił samodzielnie i samodzielnie określić, czy osiągnął
już poziom, o który mu chodzi, czy też je szcze musi popracować w
celu uzupełnienia braków. Podane są również ceny egzaminów i sposoby
nawiązania kontaktu z ośrodkami egzamin acyjnymi. Książka jest
cenna pomocą dla wszystkich pragnących przystąpić do egzaminu
językowego: dla gimnazjalistów, maturzystów, st udentów, dla uczęszczających
na kursy językowe do różnych szkół, wyjeżdżających
do pracy i na studia za granicę, a także dla lektoró w i nauczycieli chcących
przekazać uczniom zestawy wymagań egzaminacyjnych. Autorzy - to grupa
lektorów ze szkoły Teaching and Forei gn Language Services z Warszawy, prowadzonej
przez Panią Iwonę Święcką, która jest również autorką
koncepcji książki.

Jeżeli chcesz kupić Najpopularniejsze egzaminy językowe - Przewodnik w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/najpopularniejsze-egzaminy-jezykowe---przewodnik-isbn-9788388839856/180823