Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Kodeks pracy z rozporządzeniami w języku rosyjskim i polskim

Publikacja zawiera przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w wersjach polskiej i rosyjskiej. W zbiorze uwzględniono również - w obu wersjach językowych - rozporządzenia wykonawcze:z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.?????????? ???????? ????????? ?????? ?? 26 ???? 1974 ?. - ???????? ?????? ?? ???????? ? ??????? ?????. ? ???????? ?????? ????? - ? ????? ???????? ??????? - ?????????????? ?????????????:?? 21 ?????? 2015 ?. ?? ??????? ???????, ? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ??? ????????????? ????????? ?????????? ?? ??????,?? 7 ??????? 2017 ?. ?? ??????? ?????? ?????????? ?? ?????? ???????????? ??????????, ? ????? ? ???????? ????????? ? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ? ???? ?????????.
Jeżeli chcesz kupić Kodeks pracy z rozporządzeniami w języku rosyjskim i polskim w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/kodeks-pracy-z-rozporzadzeniami-w-jezyku-rosyjskim-i-polskim-isbn-9788381079648/515925