Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Kalejdoskop ucznia Pisanie 3

Tytuł wchodzący w skład serii publikacji dodatkowych „Kalejdoskop ucznia”, których celem jest ćwiczenie głównych umiejętności w klasach 1–3, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Publikacje mają poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności uczniów. Mogą być wykorzystane przez nauczyciela jako materiał dodatkowy (uzupełniający) w trakcie zajęć w szkole lub jako praca domowa.Celem zeszytu jest przede wszystkim ćwiczenie poprawnego pisania i umiejętności językowych (gramatyki, stylistyki, ortografii – na poziomie dziecka w klasie 3). Wprowadzono także ćwiczenia dotyczące rożnych form gatunkowych.Ćwiczenia ułożono w następującej kolejności: – Alfabet, litera, głoska, sylaba, wyraz – Zdanie, rozwijanie zdań, rodzaje zdań – Równoważnik zdania – Znaki interpunkcyjne – Części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, liczebnik, podsumowanie) – Rodzina wyrazów, synonimy, antonimy, homonimy – Przysłowia, powiedzenia, związki frazeologiczne – Ortografia – Ogłoszenie – Zaproszenie – List – Plan wydarzeń – Notatka, notatka kronikarska – Sprawozdanie – Opis – Opowiadanie – WywiadZróżnicowane typy ćwiczeń kładą szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności czytelnego, poprawnego pisania: łączenie wyrazów i fragmentów zdań, rebusy, szyfrowanki, diagramy, uzupełnianie zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, kończenie zdań, rozwijanie zdań, układanie odpowiedzi do pytań, tworzenie pytań do zdań i obrazków, tworzenie samodzielnej pisemnej wypowiedzi do obrazków lub na zadany temat. Ćwiczenia ortograficzne pozwalają przećwiczyć najważniejsze trudności polskiej pisowni. Zamieszczono ćwiczenia dotyczące formułowania różnych form wypowiedzi przydatnych w codziennym życiu. Uatrakcyjnieniem ćwiczeń są nalepki.
Jeżeli chcesz kupić Kalejdoskop ucznia Pisanie 3 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/kalejdoskop-ucznia-pisanie-3-isbn-9788302181832/539597