Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Kalejdoskop ucznia Czytanie 3

Tytuł wchodzący w skład serii publikacji dodatkowych „Kalejdoskop ucznia”, których celem jest ćwiczenie głównych umiejętności w klasach 1–3, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Publikacje mają poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności uczniów. Mogą być wykorzystane jako materiał dodatkowy (uzupełniający) dla uczniów w trakcie zajęć w szkole lub jako praca domowa. Uniwersalny, okołocyklowy zeszyt, objętości 112 stron, z 15 tekstami ułożonymi zgodnie z porami roku. Publikacja łączy naukę głównych umiejętności, które w procesie edukacji wzajemnie się przenikają, czyli czytania, pisania i mówienia (wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej). Takie podejście nie tylko oddaje zintegrowany charakter edukacji w klasach 1–3, lecz także jest wygodne dla nauczyciela, który ma do dyspozycji ciekawe ćwiczenia z różnych obszarów w jednym zeszycie. Koncepcja zeszytu oparta jest na tekstocentryzmie – założeniu dydaktycznym, zgodnie z którym tekst staje się podstawą działań dydaktycznych, płaszczyzną wspólną nauki o literaturze, kulturze i języku. Zamieszczone w zeszycie utwory i ich fragmenty, zróżnicowane tematycznie i gatunkowo, można podzielić na dwa rodzaje: teksty literackie i teksty informacyjne, a podział ten wynika z dwóch zasadniczych celów czytania: czytania dla przeżycia literackiego i czytania dla uzyskania i wykorzystania informacji. ? Teksty literackie Wiersze: Dagna Ślepowrońska, Jesienny czarodziej Julian Tuwim, Gdyby Józef Ratajczak, Obłoki Stanisław Grochowiak, Snów dobrych życzenia Opowiadania i baśnie: O mądrym słowiku (baśń na podstawie: Wanda Markowska, Anna Milska, O mądrym słowiku) Łukasz Wierzbicki, Dobra cena (fragment książki Afryka Kazika) Pies i słoń, oprac. Janusz Krzyżowski (fragment książki Bajki buddyjskie) Natalia Usenko, Dobroć (fragment książki 12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach) ? Teksty nieliterackie Joanna Dobkowska, Skąd się wzięło pismo Łukasz Malinowski, Mądrość Adam Wajrak, W masce Zorro Joanna Dobkowska, Folder turystyczny Wojciech Mikołuszko, Naukowiec na golasa, czyli co się dzieje, gdy zanurzymy coś w wodzie (fragment książki Wielkie eksperymenty dla małych ludzi) Boguś Janiszewski, Pieniądze (fragment książki Ekonomia) Marta Spingardi, Wielka solniczka (fragment książki Kraków dla młodych podróżników) Ćwiczenia zawarte w publikacji kształcą czytanie ze zrozumieniem, umiejętność interpretowania tekstu, wypowiadania się na jego temat, wnioskowania na podstawie treści oraz wyrażania własnego zdania. Każdy tekst jest także punktem wyjścia do ćwiczeń przede wszystkim w mówieniu. Struktura zestawu: Ćwiczenia przed tekstem (wprowadzające) budują kontekst do rozumienia właściwego tekstu. Ćwiczenia do tekstu prowadzą ucznia przez tekst, tak aby od poziomu informacyjnego przejść do interpretacji – odkrywania głównego sensu, celu lub przesłania tekstu. Ćwiczenia dodatkowe (wychodzące poza tekst) dają pretekst do aranżowania sytuacji dydaktycznych, w których następuje zmiana ról: uczeń – odbiorca staje się twórcą. Celem pracy z tą publikacją jest przede wszystkim rozwijanie w uczniach motywacji do czytania oraz kompetencji związanych z odbiorem tekstu. Zamieszczone w publikacji utwory mają inspirować dziecko do czytania (budowanie nawyków literackich, kształtowanie przyszłych czytelników).

Jeżeli chcesz kupić Kalejdoskop ucznia Czytanie 3 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/kalejdoskop-ucznia-czytanie-3-isbn-9788302181856/539598