Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Język polski 1 część 1 Podręcznik Sztuka wyrazu Starożytność i Średniowiecze Zakres Podstawowy i Rozszerzony Nowa Podstawa (PP)

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.Sztuka wyrazu to seria podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum. Składa się z siedmiu tomów obejmujących oba zakresy nauczania – podstawowy i rozszerzony.

Podręczniki z serii Sztuka wyrazu obejmują zagadnienia literatury, kultury i sztuki oraz języka. Najważniejszymi ogniwami poszczególnych tematów są teksty literackie (wraz z opracowaniem dydaktycznym) oraz łączące się z nimi konteksty i nawiązania kulturowe.Inne ważne elementy podręczników z serii Sztuka wyrazu to:

•wprowadzenia do epok z chronologicznym zestawieniem wydarzeń,•omówienia lektur obowiązkowych,

•przykłady motywów wędrownych obecnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków,

•informacje i zadania wyrabiające dobre nawyki podczas pisania różnorodnych form wypowiedzi (z wzorcowymi przykładami wypracowań),

bogatą ikonografię, a zwłaszcza reprodukcje dzieł sztuki nawiązujących do omawianych tekstów,

•lekcje poświęcone analizie dzieł ikonicznych, a także filmowych i teatralnych,

•spójne z celami kształcenia pytania, zadania oraz polecenia,

•podsumowania w formie graficznych map pojęć i zestawów pytań

.Tom pierwszy serii obejmuje dwa wielkie okresy historycznoliterackie – starożytność i średniowiecze. Autorzy i redaktorzy podręcznika zadbali o to, aby teksty literackie z dawnych epok (często trudne w odbiorze) zaprezentować w kontekście nowszych, niejednokrotnie współczesnych, utworów. Pomoże to uczniom znaleźć odpowiednią perspektywę do spojrzenia z zaciekawieniem na dzieła będące fundamentem literatury kolejnych epok.

Jeżeli chcesz kupić Język polski 1 część 1 Podręcznik Sztuka wyrazu Starożytność i Średniowiecze Zakres Podstawowy i Rozszerzony Nowa Podstawa (PP) w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/jezyk-polski-1-czesc-1-podrecznik-sztuka-wyrazu-starozytnosc-i-sredniowiecze-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-nowa-podstawa-pp--isbn-9788381182690/535968