Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały
tak przygotowane, aby uwzględnić możliwości percepcyjne uczniów
klasy czwartej. Podróż katechetyczna dla ucznia czwartej klasy rozpoczyna
się od refleksji nad przyjaźnią oraz tym, jaką rolę
odgrywa w niej miłość. Podręcznik to subtelne połączenie
aspektu społecznego i eklezjalnego, na fundamencie nauki o Chrystusie.

Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka, tak aby
nabyło ono umiejętność kształtowania właściwej
hierarchii wartości w oparciu o znajomość Pisma Świętego,
wzmocniło poczucie własnej tożsamości i kształtowało
refleksyjną postawę wobec miejsca człowieka w świecie.

Podręcznik podzielony jest na pięć części, które koncentrują
się na przyjaźni z Bogiem i relacjach z ludźmi. Zawiera 50 jednostek
lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.

Struktura jednostki lekcyjnej:

Temat lekcji – wprowadza uczniów w tematykę lekcji,
mobilizuje do samodzielnego zastanowienia się nad istotą zagadnienia.

Cytaty biblijne –pomagają uczniom nawiązać
osobistą relację z Bogiem. Wspierają rozwój wiary poprzez systematyczny
kontakt ze Słowem Bożym. Przygotowują do samodzielnej lektury Pisma
Świętego. Cytaty zostały zaznaczone na niebiesko - pozwala to na
ich szybkie odnalezienie na stronie i sprawia, że dzieciom łatwiej jest
zrozumieć, że są one wyjątkowe - napisane pod natchnieniem
Ducha Świętego.

Fotografie i rysunki – pełnią równie istotną
rolę jak teksty. Poszerzają omawianą problematykę o dodatkowe
treści. Skojarzenia, które wywołują, pozwalają uczniom lepiej
zrozumieć omawiane problemy. Barwna szata graficzna sprawia ponadto, żer
uczniowie chętnie korzystają z podręcznika i łatwiej odnajdują
interesujące ich fragmenty. Pobudzają do spontanicznego i twórczego
myślenia.

Słownik (NOWOŚĆ!) – krótkie, łatwe
do zrozumienia wyjaśnienia najważniejszych pojęć pojawiających
się w treści lekcji. Wszystkie pojęcia zostały zebrane na
końcu podręcznika w słownik zawierający ponad sto terminów.

Komentarze – pomagają uczniom zrozumieć cytowany
w czasie katechezy fragment Pisma Świętego i odnieść go do
ich własnego życia.

Modlitwa (NOWOŚĆ!) – teksty zostały dobrane
tak, by ukazać uczniom bogactwo form i rodzajów modlitwy. Dzięki nim
dzieci rozumieją, że jest ona podstawą życia chrześcijanina.

Pytania – stanowią podsumowanie katechezy. Pozwalają
na sprawdzenie, czy uczniowie dobrze zrozumieli przerabiany materiał. Pytania
o charakterze otwartym zachęcają uczniów do samodzielnego przemyślenia
omawianych kwestii. Skłaniają ich do skonstruowania wypowiedzi uzasadniającej
zajęte stanowisko.

Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń rozwija zainteresowanie różnymi
dziedzinami życia, wzbogaca słownictwo religijne, poznaje dzieła
sztuki sakralnej i potrafi wskazać, jak praktycznie wykorzystać zdobytą
wiedzę.

Jeżeli chcesz kupić Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/jestem-chrzescijaninem-podrecznik-do-religii-dla-klasy-4-szkoly-podstawowej-isbn-9788375163421/94427