Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Główka pracuje teścik rozwiązuje klasa 3

Główka pracuje teścik rozwiązuje klasa 3

Kategorie:

„Sprawdziany wiedzy i umiejętności szkolnych dla
uczniów klas trzecich" mają na celu systematyczne badanie opanowanych
przez nich umiejętności i przyswojonych wiadomości z zakresu edukacji
polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposób ukierunkują i przygotują
do sprawdzianu na zakończenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.

Przedmiotem monitorowania
są umiejętności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. wyszczególnione w Podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych.

Tematyka sprawdzianów
została dopasowana do pór roku, zjawisk zachodzących w przyrodzie, świąt-
jest bliska i przyjazna dziecku. Każdy test zawiera szczegółowy plan sprawdzanych
umiejętności i nabytych wiadomości, kartę samooceny ucznia,
miejsce na ocenę i komentarz nauczyciela oraz szczegółową instrukcję
do sprawdzania i oceny.

Opracowane sprawdziany
mają być pomocą i inspiracją dla nauczycieli. Sposób oceniania
jest propozycją, a każdy nauczyciel powinien dostosować go do wewnątrzszkolnego
systemu oceniania obowiązującego w danej placówce.

Jeżeli chcesz kupić Główka pracuje teścik rozwiązuje klasa 3 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/glowka-pracuje-tescik-rozwiazuje-klasa-3-isbn-9788393240562/132182