Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Elementy prawa - podręcznik

Elementy prawa - podręcznik

Podręcznik obejmuje treści nauczania dotyczące prawa, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach z 2012, 2017 i 2019 r. Omówione są w nim wszystkie zagadnienia dotyczące prawa występujące w podstawach programowych z 2019 r. dla zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości w kwalifikacjach EKA.04.3 i EKA.05.3. Książka została podzielona na dwanaście rozdziałów. W pierwszym rozdziale czytelnik poznaje podstawowe pojęcia stosowane w prawie – dzięki temu będzie mógł swobodnie korzystać z kolejnych rozdziałów. W kolejnych sześciu rozdziałach omówione są podstawowe gałęzie prawa tj. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo karne. Kolejne cztery rozdziały poświęcone są prawu gospodarczemu, prawu finansowemu, ochronie własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych. Ostatni rozdział pt. „Człowiek wobec prawa” zawiera wiele użytecznych informacji na temat postępowania administracyjnego i postępowań sądowych. Informacje te będą przydatne czytelnikowi, gdy będzie miał do załatwienia sprawę administracyjną lub gdy trafi do sądu. Każdy z rozdziałów zakończony jest zestawem pytań sprawdzających. We wszystkich szkołach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia podręcznik może być wykorzystywany jako materiał edukacyjny w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie lub w ramach realizowanego przez szkołę programu edukacji prawnej.
Jeżeli chcesz kupić Elementy prawa - podręcznik w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/elementy-prawa---podrecznik-isbn-9788377350911/1422060