Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła branżowa. Nowa Podstawa Programowa 2019 - (PP)

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła branżowa. Nowa Podstawa Programowa 2019 -  (PP)

Kategorie:

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Nowa Podstawa Programowa 2019 - Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia Podręcznik wydawnictwa Operon, skierowany do uczniów po ośmioletniej szkole podstawowej. Jego autorami są Barbara Boniek i Andrzej Kruczyński. Publikacja pozwala realizować wymagania podstawy programowej uwzględniając 1 godzinę lekcyjną nauczania w tygodniu.

Książka podzielona jest na 5 bloków tematycznych: Bezpieczeństwo państwa. Ochrona ludności i obrona cywilna. Zagrożenia czasu pokoju. Działania ratownicze w sytuacji zagrożeń. Pierwsza pomoc. Zdrowie i jego zagrożenia. Edukacja zdrowotna.

W ich ramach uczeń przyswaja niezbędne informacje dotyczące sposobów postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia w czasie pokoju, stanach wyjątkowych oraz podczas różnych kataklizmów.

Budowa książki: Publikacja ma formę wartościowego poradnika. Posiada szereg cech ułatwiających korzystanie z jej zasobów: trzy typy ikon na marginesach: definicja, ważne treści oraz pytania i polecenia zwracają uwagę na najważniejsze informacje a także ułatwiają zapamiętywanie i poruszanie się po książce, wytłuszczenia najważniejszych pojęć pozwalają łatwo odnaleźć istotne definicje, pojęcia i nazwy, tabele i infografiki systematyzują i ilustrują podany materiał, definicje, prawa i zasady zostały wyszczególnione kolorową ramką, łatwą do zauważenia podczas powtórek, przystępny język. Uzupełnieniem podręcznika Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia są ćwiczenia Edukacja Dla Bezpieczeństwa 1. Szkoła Branżowa I Stopnia. Zeszyt Ćwiczeń, skorelowane z treściami podręcznika. Podzielone na 5 działów pozwalają usystematyzować i krok po kroku powtarzać materiał książki.

Dodatkowo.. Materiał książki został wzbogacony o niezbędne numery telefonów alarmowych, a także adresy instytucji i organizacji służących obywatelom. Każdy rozdział kończy się sekcją Pytania i polecenia, zawierającą zadania do rozwiązania - do przećwiczenia w toku lekcji, wykorzystania podczas nauki w domu lub przed kartkówką czy sprawdzianem. Na końcu publikacji dołączono słowniczek pojęć z najważniejszymi pojęciami oraz tablice ze stopniami polskich służb mundurowych (wojsk lądowych i lotnictwa, marynarki wojennej, policji, straży pożarnej) i wzorami dystynkcji straży miejskiej.

Jeżeli chcesz kupić Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła branżowa. Nowa Podstawa Programowa 2019 - (PP) w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/edukacja-dla-bezpieczenstwa-podrecznik-szkola-branzowa-nowa-podstawa-programowa-2019----pp--isbn-9788378798750/535179