Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

DOMI mnożenie do 50

DOMI- mnożenie do 50, to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: mnożenia w zakresie 50. Daje możliwość przeliczenia nadrukowanych na klockach elementów, obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie biegłości i rozumienia wykonywanych działań matematycznych

DOMI- mnożenie do 50, to materiał edukacyjny służący do ćwiczenia:

wykorzystywania graficznej interpretacji mnożenia do wykonywania obliczeń
obliczania kolejnych wielokrotności danej liczby
zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
podawania z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia do 50

Sposoby realizacji:

Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.

przedstawianie wielokrotności danej liczby za pomocą dostępnych liczmanów, materiałów przyrodniczych, klocków itp.
zaznaczanie wielokrotności danej liczby na osi liczbowej, na tabeli liczbowej „Kwadrat stu liczb”
zabawa w tzw. „żywą tabliczkę mnożenia” – grupowanie się dzieci zgodnie z podanym warunkiem np. 4 kółeczka po troje dzieci
wielokrotne dodawanie tej samej liczby
praktyczne poznawanie przemienności mnożenia

Samodzielne lub zespołowe układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem
liczenie w pamięci lub korzystanie ze schematu graficznego
zapisywanie działań w zeszycie przedmiotowym.
Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek grupowych w układanie klocków DOMI z mnożeniem oraz gry indywidualnej na czas.

Warianty:

Gra „Najbliżej 50” – dla 2-4 zawodników:

prowadzący ma pudełko (woreczek) z 28 klockami DOMI do losowania wyjaśnia zawodnikom, na czym polega gra:
wynik mnożenia 2 liczb należy odjąć od liczby 50
zawodnicy losują po 1 klocku, wykonują mnożenie, obliczają różnicę i podają wynik końcowy
zawodnik, któremu brakuje najmniej do 50, uzyskuje punkt
gra toczy się aż do wyczerpania klocków lub ustalonego limitu czasu
wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów.

Modyfikacja gry: Gracze mogą przyjąć warunek, iż punkt uzyska osoba, której najwięcej brakuje do liczby 50.

„Pomnóż i dołóż” – gra dla 2 zawodników

klocki DOMI mieszamy i rozkładamy na stole zapisem do spodu
gracze rozdzielają klocki między siebie po tyle samo i ustawiają je pionowo przed sobą; ustalają, że zwycięzcą będzie ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich klocków
grę rozpoczyna zawodnik, który ma klocek z największą liczbą tzn. z liczbą dwucyfrową 50; kładąc na stole swój klocek oznajmia głośno wynik mnożenia 2 liczb zapisanych na prawym polu klocka
kolejny gracz szuka klocka z odpowiednim iloczynem
jeśli ma taki klocek, dokłada go do pierwszego oraz głośno oznajmia wynik mnożenia 2 liczb ze swojego klocka
jeśli nie ma odpowiedniego klocka, traci kolejkę
gra toczy się dalej, aż do wyczerpania klocków DOMI u jednego z zawodników.

„Dodaj lub odejmij” – ćwiczenia rachunkowe

dzieci losują po 1 klocku DOMI
zadanie polega na zapisaniu formuły matematycznej tak, aby wynik obliczeń odpowiadał liczbie umieszczonej na lewym polu klocka, np.

50 = 6 x 8 + 2 48 = 1 x 7 + 41

7 = 5 x 8 – 33 8 = 4 x 3 – 4 itp.

„Matematyczne opowieści” czyli podejmowanie prób układania zadania tekstowego do wylosowanego klocka DOMI.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

Jeżeli chcesz kupić DOMI mnożenie do 50 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/domi-mnozenie-do-50-ean-5900238764833/434774