Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

DOMI - dopełnianie do 30

DOMI- dopełnianie do 30 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 30 i dopełniania do 30. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych.

DOMI- ukryte wyrazy to materiał edukacyjny służący do:
dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 30
wykonywania prostych obliczeń:
obliczania sumy trzech liczb w zakresie 30
zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
obliczania i dobierania brakujących składników
wykorzystuje związek dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby
dowolnym sposobem oblicza wartość liczby stanowiącej dopełnienie do 30.

Sposoby realizacji:
Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.

głośne liczenie wprzód i wstecz (od 0 do 10; do 20; do 30 i odwrotnie)
wskazywanie miejsca wybranych liczb na osi liczbowej
dobieranie konkretnych przedmiotów o odpowiednich liczebnościach i łączenie ich w zbiory 10 – elementowe
tworzenie par dopełniających się liczb w kolorach, kart liczbowych itp.
łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb w ciągu liczbowym – zapis w postaci dodawania
dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do 10, do 20, do 30

Samodzielne lub w parach układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 30.
liczenie w pamięci (lub….)
zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych

Wspólne ustalenie kolejnych etapów wykonywania obliczeń prowadzących do ustalenia wartości poszukiwanej liczby, np.

8 + 8 + 9 + … = 30

2 x 8 + 9 + … = 30

16 + 9 + … = 30

25 + … = 30

… = 30 – 25

Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym:

zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na klocku, np. 5 + 5 + 4 + = 30 lub 2 x 5 + 4 + … = 30 itd.
obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela
wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków.

Warianty:

„Wylosuj i oblicz” – ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową

(ćwiczenie może wykonywać jednocześnie kilku uczniów)

prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu
uczniowie losują po tyle samo klocków i przygotowują zeszyty
prowadzący wyjaśnia, jak należy odczytać zapis każdego wylosowanego klocka i na czym polega zadanie:
liczby na prawym polu należy połączyć wybranymi znakami działań tj. +, -, x, : tak, aby w wyniku obliczeń otrzymać liczbę zapisaną na lewym polu, np.

26 = 8 + 8 + 9 +

W oparciu o klocki DOMI należy zapisać formułę matematyczną i ustalić wartość niewiadomej liczby.

Gra przeznaczona dla 2 – 4 graczy:

prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu i ustala, kto rozpocznie grę.
każdy gracz losuje po 4 klocki, a pozostałe są nieodkryte.
pierwszy gracz wykłada dowolny klocek, następny wykonuje obliczenia i dokłada pasujący klocek. Jeśli nie posiada odpowiedniego klocka, bierze klocek nieodkryty. Jeśli zapis na tym klocku pasuje – dokłada go, jeśli nie pasuje – to go zatrzymuje.
gra kończy się wówczas, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich klocków DOMI.
Uwaga: gracze mogą wykonywać obliczenia w pamięci lub na kartce.

Podejmowanie prób układania zadań tekstowych do wylosowanych klocków DOMI.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

Jeżeli chcesz kupić DOMI - dopełnianie do 30 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/domi---dopelnianie-do-30-ean-5900238764819/434775