Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

CZYTAJ krok po kroku cz.2 poziom A2

'CZYTAJ krok po kroku' zostało pomyślane jako zbiór materiałów uzupełniających zarówno do pracy samodzielnej, jak i do wykorzystania na zajęciach grupowych. Można je traktować jako powtórzenie czy też utrwalenie materiału, jako zadanie domowe bądź inspirację do gier, dyskusji, scenek itp. Zawartość leksykalna i gramatyczna pierwszych pięciu tomików serii 'CZYTAJ krok po kroku' pokrywa się niemal z każdym podręcznikiem do nauki języka polskiego dla początkujących, jednak najściślej jest powiązana z podręcznikiem 'POLSKI krok po kroku 1'. Zawiera 5 modułów po 2 teksty, po których następują ćwiczenia leksykalno-gramatyczne sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem (klucz odpowiedzi na końcu książki). Zawartość leksykalno-gramatyczna jednego modułu odpowiada jednemu rozdziałowi podręcznika 'POLSKI krok po kroku 1', a porządek numeryczny jest zgodny z podręcznikiem. Proste, pełne humoru historie uzupełniają wiedzę o znanych już i lubianych bohaterach serii, a także wprowadzają nowe, barwne postacie. Tłumaczenia trudniejszych słów i zwrotów znajdują się na marginesie, a każdy moduł zakończony jest słownikiem tematycznym zawierającym leksykę do opanowania na tym etapie nauki; dodatkowo na końcu umieszczono słownik polsko-angielski zbierający materiał leksykalny z całego tomiku w porządku alfabetycznym. Słowniki tematyczne zamykające poszczególne moduły są skonstruowane tak, aby maksymalnie ułatwić zapamiętanie nowo poznanego słownictwa, a dodatkowa kolumna 'twój przykład' pozwala na sprawdzenie, czy student dobrze zrozumiał słowo i umie poprawnie użyć go w kontekście. Teksty można czytać w dowolnej kolejności – każdy jest zamkniętą całością, jednak zaleca się czytanie ich krok po kroku. Nagrania do pobrania z portalu e-polish.eu/czytaj pozwalają dodatkowo na ćwiczenie wymowy, intonacji oraz doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu. Dalsze losy bohaterów można będzie śledzić w kolejnych tomach wchodzących stopniowo na coraz wyższym poziom, wymagający od czytelnika znajomości bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych i bogatszego słownictwa.

Jeżeli chcesz kupić CZYTAJ krok po kroku cz.2 poziom A2 w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/czytaj-krok-po-kroku-cz-2-poziom-a2-isbn-9788394117870/513795