Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Co Panu dolega? Podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców

Co panu dolega? to pierwszy na rynku podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę lub przygotowujących się na studia medyczne w Polsce. Ten innowacyjny podręcznik cechuje podejście zadaniowe, przygotowuje on studentów do samodzielnych działań komunikacyjnych.

Podręcznik składa się z 15 jednostek (lekcji) i przygotowuje studentów medycyny:

- do czynnego udziału w zajęciach w klinikach akademii medycznych,

- do czytania specjalistycznych tekstów,

- do redagowania notatek lekarskich w dokumentacji medycznej,

- do prowadzenia rozmów z pacjentami (wywiad lekarski),

- do podejmowania interakcji w środowisku zawodowym (np. prowadzenia rozmów z innymi lekarzami, referowania stanu zdrowia pacjenta, konsultacji medycznej itp.). Budowa jednostki lekcyjnej

Każda jednostka posiada podobny schemat budowy, oparty na podejściu zadaniowym. Aby zrealizować zadanie główne wchodzące w skład danej jednostki tematycznej, uczący się powinien wykonać szereg podzadań:

- na początku każdej jednostki przedstawia się słownictwo i zwroty podstawowe dla danej dziedziny oraz ćwiczenia mające na celu ich przyswojenie,

- następnie wprowadza się materiał przykładowy (np. wywiad z pacjentem, tekst referujący), po którym występują ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu (różne techniki),

- kolejnym krokiem jest prezentacja i utrwalenie sposobów wyrażania różnych funkcji językowych oraz zadania, w których uczący się wchodzi w rolę lekarza (np. bada pacjenta, przeprowadza z nim wywiad, sporządza notatkę z wywiadu, kieruje na badania, prosi o konsultację, pisze epikryzę, zapisuje lekarstwa i informuje o ich stosowaniu itp.),

- ostatnią częścią każdej jednostki jest część powtórzeniowa (ćwiczenia leksykalne, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), która służy ewaluacji, sprawdzając stopień przyswojenia materiału zawartego w danej jednostce.

Jeżeli chcesz kupić Co Panu dolega? Podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/co-panu-dolega-podrecznik-do-jezyka-polskiego-medycznego-dla-obcokrajowcow-isbn-9788394316501/664815