Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Aldines in libraries of Ukraine catalogue

Aldines in libraries of Ukraine catalogue

Na tle podobnych prac książka wyróżnia się dobrym warsztatem i dobrym „piórem”, a także rzetelnością opisu. Podobne prace w literaturze głownie niemieckiej oraz anglosaskiej są dość częste, lecz dotyczą problemów związanych z tamtymi kulturami i spraw polskich.
Katalog druków jednej z najsłynniejszych drukarni włoskich, Manutiusów z Wenecji, znajdujących się w zbiorach bibliotek Ukrainy. Aldo Manutius był najwybitniejszym renesansowym drukarzem, stworzył do dziś powszechnie używane czcionki: antykwy i kursywy, upowszechnił kieszonkowy format książek, wymiar książek stał się odtąd bardziej praktyczny, a jego wenecka drukarnia uważana jest za prototyp dzisiejszych domów wydawniczych. Jako wybitny humanista, twórca Nowej Akademii (Neacademia), Manutius przyczynił się wydatnie do wzmożenia zainteresowania humanistów XVI w. spuścizną starożytnej Gracji. Wraz ze swoimi współpracownikami wydał m. in. serię edycji krytycznych dzieł koryfeuszy kultury antycznej i renesansowej. Dokonania weneckiego drukarza uwidoczniły się w wydawanych przez niego oraz jego syna i wnuka drukach zwanych aldynami. Aldyny w czasach obecnych są chlubą każdej posiadającej je biblioteki, z racji ich najwyższej wartości filologicznej, historycznej i edytorskiej. Osiągają zawrotne ceny na rynku antykwarycznym. Katalog aldyn z terenu Ukrainy odnotowuje 145 edycji w 179 tomach. Dowodzi to imponującej kwerendy, jaką wykonano na potrzeby książki. Katalog został sporządzony w języku angielskim. Zawarte w nim pozycje ujęto w porządku chronologicznym (lata 1495-1595). Katalog poszerzono o „Wprowadzenie”(A. J. Rieger), „Przedmowę wydawcy” (M. Spandowski), szkic poświęcony Aldowi i jego drukarni (A. Yasinowsky) oraz „Wstęp” (M. Shamrai).
Książka w języku angielskim.

Jeżeli chcesz kupić Aldines in libraries of Ukraine catalogue w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/aldines-in-libraries-of-ukraine-catalogue-isbn-9788371817243/343358