Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych

Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych

Kategorie:
Książka poświęcona jest studiom nad kondycją Unii Europejskiej i ocenom działań tego ugrupowania w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Założeniem przyjętym w niniejszej publikacji jest przeświadczenie, że wyzwania, którym stawić musi czoła Unia Europejska nie są definiowane wyłącznie przez podmioty polityczne oraz obywateli państw członkowskich, lecz, iż integrująca się Europa musi zachować zdolność adekwatnej odpowiedzi na wyzwania, jakie formułuje wobec niej otoczenie zewnętrzne. Unia Europejska nie może pozostać bierna, musi zachować zdolność do podjęcia efektywnych i adekwatnych działań w przypadku pojawienia się nowych wyzwań, takich jak zmiany relacji Unii Europejskiej z podmiotami zewnętrznymiczy Brexit. Kondycja i powodzenie projektu europejskiego uzależnione jest również od bieżącej polityki i działań podejmowanych w obliczu obecnego kryzysu migracyjnego w Europie. Spójność społeczna i gospodarcza, wyrównywanie poziomów życia i niwelowanie nierówności społecznych, podobnie jak działania w kierunku poprawy innowacyjności, są ważnym aspektem poprawy kondycji Unii Europejskiej i jej pozycji na arenie międzynarodowej. Właściwe rozpoznanie tych wyzwań, ocena ich wagi oraz możliwości sprostania im, to podstawowy wątek aktualnych studiów nad integracją europejską.
Jeżeli chcesz kupić Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/aktualna-kondycja-integracji-europejskiej-w-obliczu-wyzwan-zewnetrznych-i-wewnetrznych-isbn-9788380857988/527294